1967_in_Malta_(Brian-Harrington-Spier)

il-Qamar

“…jien is-soltu nħares lejn il-qamar. Għax il-qamar, meta jkun ġej maltemp ikollu l-qiegħa. Jekk ikun ġej ftit ikollu ftit. Mhux ikun ċar bħal ma hija l-bozza imma jkollu qiegħa miegħu. Sinjali li jkun hemm xi riħ. Imma dan kellu qiegħa imma jien peress li kont flgħaxija għall-għasafar, mort u ma ħaristx ’l hemm. Li niżel… mhux taqtir niżel. Qisu bil-bramel. Però kien hemm tmien trombi fuq il-baħar. Ngħidulhom ‘bżieżel tal-ajru’. Beżżul meta tkun sħaba u tniżżilha hekk.”